Navigation Menu+

Radek Skonieczny

Posted on Mar 17, 2015

Tytuł ćwiczenia:
Republika 2.0
Wymiary:
Technika wykonania:
Interaktywna instalacja
Rok wykonania:
2013
Czas trwania:
———————
Nazwa przedmiotu:
Multimedia i Techniki Przetwarzania Obrazu
Tryb:
MGR
Prowadzący:
dr hab. Anna Klimczak, mgr Olga Wroniewicz