Navigation Menu+

Aleksandra Stodulska

Posted on Feb 17, 2015

Tytuł ćwiczenia:
T-shART
Wymiary:
1920-1080 pix
Technika wykonania:
animacja, augmented reality
Rok wykonania:
Czas trwania:
———————
Nazwa przedmiotu:
Multimedia i Techniki Przetwarzania Obrazu
Tryb:
MGR
Prowadzący:
dr hab. Anna Klimczak, mgr Olga Wroniewicz